پردازش مواد


بر اساس قدرت دانش و تجربه ، ما برای تأمین نیازهای مختلف تولید ماسه و کل مشتقات جهانی مشتریان کافی هستیم.

 

تقریباً 40 سال است که تجهیزات معدن و شرکتهای زیر مجموعه آن Jetair Fans و Mine Hoists International در بیش از 220 پروژه در شش قاره کار کرده اند.

برای تعیین وقت در طراحی برنامه ما و تکمیل اطلاعات کل ، روی پیوند زیر کلیک کنید.

اگر سوالی دارید ، لطفاً برای کمک به صورت زنده اینجا را کلیک کنید.

原文